Právní časopisy a e-ziny

Informace o do ve vězení

Jak to ve vězení chodí? Pomoc blízkým. Právní rady, informace, diskuze, zkušenosti, zákony, adresy, pošta, věznice, stížnosti.

Jak to ve vězení chodí? Pomoc blízkým. Právní rady, informace, diskuze, zkušenosti, zákony, adresy, pošta, věznice, stížnosti.

www.obase.cz

Svéprávnost

Stránka o institutu svéprávnosti, omezení svéprávnosti a zbavení svéprávnosti. Také o právní osobě fyzické osoby, dle NOZ 2014.

Stránka o institutu svéprávnosti, omezení svéprávnosti a zbavení svéprávnosti. Také o právní osobě fyzické osoby, dle NOZ 2014.

www.svepravnost.cz

Právní rádce.ihned.cz

Legislativa a aplikace právních norem v praxi. Právní poradenství, vzory smluv a kasuistika.

Legislativa a aplikace právních norem v praxi. Právní poradenství, vzory smluv a kasuistika.

www.pravniradce.ihned.cz

Aplikované právo

Aplikované právo je vědecký časopis (peer reviewed) pro teorii a aplikaci práva v podmínkách Evropské unie a ostatních států. Aplikované právo publikuje odborné články v anglickém nebo českém jazyce. Každý publikovaný článek obsahuje anglické resumé.

Aplikované právo je vědecký časopis (peer reviewed) pro teorii a aplikaci práva v podmínkách Evropské unie a ostatních států. Aplikované právo publikuje odborné články v anglickém nebo českém jazyce. Každý publikovaný článek obsahuje anglické resumé.

www.aplikovanepravo.cz
7391