Legislativa

Listina základních práv a svobod

Informace o Listině základních práv a svobod.

Informace o Listině základních práv a svobod.

www.psp.cz/docs/laws/listina.html

Právní online poradna

Online právní poradenství ze všech odvětví práva. Můžete stahovat vzory smluv a podání. Nabízíme celou řadu hlavních i doplňkových právních služeb.

Online právní poradenství ze všech odvětví práva. Můžete stahovat vzory smluv a podání. Nabízíme celou řadu hlavních i doplňkových právních služeb.

www.muj-pravnik.cz

Ochranné známky právní problematika a registrace

Právní poradna průmyslového práva zaměřená na problematiku ochranných známek.

Právní poradna průmyslového práva zaměřená na problematiku ochranných známek.

www.ochranne-znamky.info

Zákony pro lidi

Platné právo České republiky v provedení pro lidi. Sbírka zákonů ČR v aktuálním konsolidovaném znění.

Platné právo České republiky v provedení pro lidi. Sbírka zákonů ČR v aktuálním konsolidovaném znění.

www.zakonyprolidi.cz

Český právnický informační a publikační server

Server nejen pro právníky, odkazy, práce, databáze.

Server nejen pro právníky, odkazy, práce, databáze.

server.juristic.cz

Důchody

Informace o starobních, invalidních a pozůstalostních důchodech.

Informace o starobních, invalidních a pozůstalostních důchodech.

www.naseduchody.cz

Advokátní kalkulačky

Stránky obsahující bezplatné advokátní kalkulačky pro výpočet mimosmluvní odměny advokáta, odměny za zastupování účastníka, kombinovaný výpočet úroků z prodlení (penále), konkursní a vyrovnací odměna správce konkursní podstaty.

Stránky obsahující bezplatné advokátní kalkulačky pro výpočet mimosmluvní odměny advokáta, odměny za zastupování účastníka, kombinovaný výpočet úroků z prodlení (penále), konkursní a vyrovnací odměna správce konkursní podstaty.

www.plarmy.org/advokat

Celní řízení a Intrastat

Stránky obsahují informace o celním řízení a o evropském systému pro sběr dat Intrastatu.

Stránky obsahují informace o celním řízení a o evropském systému pro sběr dat Intrastatu.

www.celnirizeni.cz

Hradec Jiří

Stránky obsahují autorská práva v ČR a zločinné praktiky OSA.

Stránky obsahují autorská práva v ČR a zločinné praktiky OSA.

www.jirihradec.cz

Server o medicínském (zdravotnickém) právu

Specializujeme se na informovaný souhlas, úmluvu o lidských právech a biomedicíně, euthanasii, ochranu osobnosti, vztah lékař - pacient a práva pacientů.

Specializujeme se na informovaný souhlas, úmluvu o lidských právech a biomedicíně, euthanasii, ochranu osobnosti, vztah lékař - pacient a práva pacientů.

www.medicinskepravo.cz

Právo v IT

Právní portál o právu informačních technologií, softwarové právo, cybersquatting a doménové spory, právo na internetu, pracovní právo v IT atd.

Právní portál o právu informačních technologií, softwarové právo, cybersquatting a doménové spory, právo na internetu, pracovní právo v IT atd.

www.pravoit.cz

Čeští experti

Server se seznamem soudních znalců ČR a ostatních expertů se zvláštním oprávněním ke své činnosti. Stránky Komory soudních znalců ČR.

Server se seznamem soudních znalců ČR a ostatních expertů se zvláštním oprávněním ke své činnosti. Stránky Komory soudních znalců ČR.

www.experts.cz

Vzory

Najdete tu přes 400 vzorů a formulářů ke stažení.

Najdete tu přes 400 vzorů a formulářů ke stažení.

www.vzoryzdarma.eu

Advokáti a advokátní kanceláře

Nabízíme vám přehled advokátních kanceláří s možností zadat obecný dotaz k zodpovězení. Máte také možnost vyhledat si vámi potřebnou pomoc advokáta, nebo právníka.

Nabízíme vám přehled advokátních kanceláří s možností zadat obecný dotaz k zodpovězení. Máte také možnost vyhledat si vámi potřebnou pomoc advokáta, nebo právníka.

www.spravedlive.cz

Právníkova mapa

Adresy www stránek z oblasti práva.

Adresy www stránek z oblasti práva.

www.tyll.cz

Metodika ocenění nemovitosti

Stránky obsahující námitky k postupu znalce.

Stránky obsahující námitky k postupu znalce.

www.znalectvo.eu

Talarstriptyz.web.tiscali.cz

Příběhy ze soudních síní o faulujících soudcích a jejich zvůli.

Příběhy ze soudních síní o faulujících soudcích a jejich zvůli.

home.tiscali.cz/talarstiptyz

Vyzivne.sk

Stránka přináší odborné články o vyživovací povinnosti, rozhodnutí českých a slovenských soudů, vzory podaní, právní předpisy platné na Slovensku a v Čechách.

Stránka přináší odborné články o vyživovací povinnosti, rozhodnutí českých a slovenských soudů, vzory podaní, právní předpisy platné na Slovensku a v Čechách.

www.vyzivne.sk
7273