Lingvistika

Naše řeč

Naše řeč je recenzovaný odborný časopis věnovaný češtině jako mateřskému jazyku. Přináší česky, výjimečně i slovensky psané stati nejen o češtině současné, ale i s ohledem na její vývoj.

Naše řeč je recenzovaný odborný časopis věnovaný češtině jako mateřskému jazyku. Přináší česky, výjimečně i slovensky psané stati nejen o češtině současné, ale i s ohledem na její vývoj.

nase-rec.ujc.cas.cz

Sanskrt

Online kurz sanskrtu. Výuka angličtiny, francouzštiny a sanskrtu. Informace a východních naukách.

Online kurz sanskrtu. Výuka angličtiny, francouzštiny a sanskrtu. Informace a východních naukách.

www.sanskrt.cz

Latina

Na těchto stránkách naleznete pojednání o vývoji a významu latiny, výuku základní latinské gramatiky a on-line program na procvičování latinského jazyka.

Na těchto stránkách naleznete pojednání o vývoji a významu latiny, výuku základní latinské gramatiky a on-line program na procvičování latinského jazyka.

www.psalvet.sweb.cz

Slovo a slovesnost

Recenzovaný vědecký časopis věnovaný otázkám teorie a kultury jazyka.

Recenzovaný vědecký časopis věnovaný otázkám teorie a kultury jazyka.

sas.ujc.cas.cz
6707