Genetika

Genetika - Biologie

Informační portál o genetice a souvisejících biologických tématech pro studenty i širokou veřejnost.

Informační portál o genetice a souvisejících biologických tématech pro studenty i širokou veřejnost.

www.genetika-biologie.cz

Genofond

Nezávislé informace o šlechtění skotu.

Nezávislé informace o šlechtění skotu.

www.genofond.cz

Genetika

Učebnice zaměřená na témata lékařské biologie a genetiky. Byla vytvořena jako doplněk výuky na Ústavu biologie a lékařské genetiky 1.LF UK a VFN.

Učebnice zaměřená na témata lékařské biologie a genetiky. Byla vytvořena jako doplněk výuky na Ústavu biologie a lékařské genetiky 1.LF UK a VFN.

biol.lf1.cuni.cz/ucebnice

Mgr. Ladislav Topinka - Výzkum stárnutí

Ve světě jedinečný výzkum vlivu vybraných přírodních látek a farmaceutických výrobků na průměrnou délku života a pohyblivost populací druhu Drosophila Melanogaster.

Ve světě jedinečný výzkum vlivu vybraných přírodních látek a farmaceutických výrobků na průměrnou délku života a pohyblivost populací druhu Drosophila Melanogaster.

www.ageing.sweb.cz/Uvod.htm
6724