Fyziologie a anatomie rostlin

Cytologie a anatomie rostlin

Návody pro praktická cvičení z rostlinné cytologie a anatomie s barevnými mikrofotografiemi od Milana Baláže, katedra fyziologie a anatomie rostlin, přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Brno.

Návody pro praktická cvičení z rostlinné cytologie a anatomie s barevnými mikrofotografiemi od Milana Baláže, katedra fyziologie a anatomie rostlin, přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Brno.

www.sci.muni.cz/~anatomy

Encyklopedie rostlin

Volně přístupná internetová databáze rostlin. Možnost vyhledáváni podle výběrových kriterií.

Volně přístupná internetová databáze rostlin. Možnost vyhledáváni podle výběrových kriterií.

www.garten.cz/enc.php
18274