Dendrologie - nauka o dřevinách

Arboretum Sofronka

Celosvětová sbírka borovic, provenienční studie, evoluce a životní strategie druhů, pionýrská versus klimaxová role druhů v ekosystému, přírodní výběr, biologický způsob pěstování lesa.

Celosvětová sbírka borovic, provenienční studie, evoluce a životní strategie druhů, pionýrská versus klimaxová role druhů v ekosystému, přírodní výběr, biologický způsob pěstování lesa.

www.sofronka.cz

Dendrologie

Pojednání o listnatých dřevinách, jejich popisy, fotogalerie a počítačový herbář.

Pojednání o listnatých dřevinách, jejich popisy, fotogalerie a počítačový herbář.

www.dendrologie.cz

Okrasné dřeviny

Najdete tu popis rodů, seznam evropského sortimentu, použití, množení, latinský slovníček, fotografie a seznam prodejců.

Najdete tu popis rodů, seznam evropského sortimentu, použití, množení, latinský slovníček, fotografie a seznam prodejců.

www.dendro.mojzisek.cz

Stromy v ČR

Stránky popisují stromy rostoucí na území České republiky.

Stránky popisují stromy rostoucí na území České republiky.

www.stromyvcr.cz

Dendrochronologie

Na webu najdete informace o dendrochronologickém datování dřeva v České republice a kontakty na dendrochronologické laboratoře.

Na webu najdete informace o dendrochronologickém datování dřeva v České republice a kontakty na dendrochronologické laboratoře.

www.dendrochronologie.cz

Staré a památné stromy v ČR

Kouzlo starých a památných stromů.

Kouzlo starých a památných stromů.

www.starestromy.cz

Průzkum cizokrajných dřevin na východní Moravě

Prezentace dizertační práce.

Prezentace dizertační práce.

home.tiscali.cz/filipzpurny
18271