Bible a její výklady

Bible Svatá On-Line

On-line Bible svatá podle posledního vydání kralického z roku 1613 a podle původního vydání kralického z roku 1579-1593.

On-line Bible svatá podle posledního vydání kralického z roku 1613 a podle původního vydání kralického z roku 1579-1593.

www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/bible.html

Studijní on-line bible

Multifunkční biblický software v češtině. Cca 220 překladů a originálních textů bible (17 českých), možnost on-line poslechu namluvených biblí, pokročilé vyhledávání, porovnávací režim, přímé odkazy, slovníky, morfologie v češtině, verze pro mobily.

Multifunkční biblický software v češtině. Cca 220 překladů a originálních textů bible (17 českých), možnost on-line poslechu namluvených biblí, pokročilé vyhledávání, porovnávací režim, přímé odkazy, slovníky, morfologie v češtině, verze pro mobily.

www.obohu.cz/bible

Bible hrou

Na stránce najdete biblické kvízy, hry, křížovky a jiné aktivity k seznámení s biblí on-line.

Na stránce najdete biblické kvízy, hry, křížovky a jiné aktivity k seznámení s biblí on-line.

www.biblehrou.cz

Nadační fond překladu Bible

Informace o tomto projektu zcela nového překladu Bible, podrobnosti o již přeloženém textu Nového Zákona, postup prací překladu Starého Zákona, ukázka překladu.

Informace o tomto projektu zcela nového překladu Bible, podrobnosti o již přeloženém textu Nového Zákona, postup prací překladu Starého Zákona, ukázka překladu.

www.biblecsp.cz

T.B.From

Pokračování biblického badatelství.

Pokračování biblického badatelství.

www.t-b-from.cz

Rozhovor nad Biblí

Zamyšlení a diskuze nad kapitolami Bible. Odkazy na osm českých překladů Bible. Křesťanský pohled na některá témata dnešní doby a kultury.

Zamyšlení a diskuze nad kapitolami Bible. Odkazy na osm českých překladů Bible. Křesťanský pohled na některá témata dnešní doby a kultury.

www.rozhovor.cz

Bible21 - vyhledávání slov

Stránky umožňují vyhledávání slov v bibli.

Stránky umožňují vyhledávání slov v bibli.

bible.kazani.cz

Křesťan

Stránky o biblické víře, Bibli, Bohu. Najdete zde dějiny cirkví, obeznámení se s Božími pravdami Písma, porovnání učení sekt, náboženských směrů s učením prvotních křesťanů.

Stránky o biblické víře, Bibli, Bohu. Najdete zde dějiny cirkví, obeznámení se s Božími pravdami Písma, porovnání učení sekt, náboženských směrů s učením prvotních křesťanů.

www.krestan.info

Chyby při čtení bible

Malá katolická exegeze. Čteš bibli? A rozumíš tomu, co čteš? Jak by si mohl bez správného výkladu? Výklady podle katolické exegeze

Malá katolická exegeze. Čteš bibli? A rozumíš tomu, co čteš? Jak by si mohl bez správného výkladu? Výklady podle katolické exegeze

www.exegeza.czechian.net

Bible Kralická

Stránky obsahující pasáže z Bible Kralické dle vydání z roku 1613.

Stránky obsahující pasáže z Bible Kralické dle vydání z roku 1613.

www.bible.cz

Biblické studie

Studie a překlady odborných článků, které kriticky hodnotí teologii a učení Církve adventistů s. d.

Studie a překlady odborných článků, které kriticky hodnotí teologii a učení Církve adventistů s. d.

www.biblickestudie.cz

Ježíš

Na webu najdete obrázky a biblické pasáže srozumitelně předkládající, kým byl a je Ježíš z Nazareta.

Na webu najdete obrázky a biblické pasáže srozumitelně předkládající, kým byl a je Ježíš z Nazareta.

dandik.tripod.com/jezis.html

Písmo svaté

Bible ve světle Pravdy.

Bible ve světle Pravdy.

www.pismo-svate.cz

Posloucháme Bibli

Na webu Posloucháme Bibli můžete najít nahrávky Starého zákona. Tyto nahrávky nahráváme podle Bible 21. Veškeré audio nahrávky si na této stránce můžete poslechnout.

Na webu Posloucháme Bibli můžete najít nahrávky Starého zákona. Tyto nahrávky nahráváme podle Bible 21. Veškeré audio nahrávky si na této stránce můžete poslechnout.

www.poslouchamebibli.cz

Asre

Stránky obsahují biblické výklady, vyučující články, články o pastýřské péči, články z církevních dějin.

Stránky obsahují biblické výklady, vyučující články, články o pastýřské péči, články z církevních dějin.

www.asre.sweb.cz

Biblické hodiny

Návrh na zpracovaná témata k biblickým zamyšlením nad jednotlivými částmi Bible.

Návrh na zpracovaná témata k biblickým zamyšlením nad jednotlivými částmi Bible.

home.tiscali.cz/volesky.j

BLOG o hledání odpovědí

BLOG o hledání odpovědí na otázky týkající se Boha, Bible, křesťanské víry a smyslu života.

BLOG o hledání odpovědí na otázky týkající se Boha, Bible, křesťanské víry a smyslu života.

blog.biblickestudie.cz

Bible

O knize, která už celé věky zachraňuje.

O knize, která už celé věky zachraňuje.

www.bible.blgz.cz

Bible

Bible je soubor knih, které křesťanství a judaismus považuje za posvátné a inspirované Bohem. Bible je označována též jako Písmo svaté.

Bible je soubor knih, které křesťanství a judaismus považuje za posvátné a inspirované Bohem. Bible je označována též jako Písmo svaté.

www.ibible.eu

Bible Kralická

Podle původního vydání Kralického z roku 1579-1593.

Podle původního vydání Kralického z roku 1579-1593.

www.fit.vutbr.cz/~michal/kr/.cs

Bible Quiz

Pomůcka pro procvičování biblických znalostí.

Pomůcka pro procvičování biblických znalostí.

www.biblequiz.wz.cz

Daniel 11

Osobní výklad kapitoly Starého zákona, která je dodnes zastřena tajemstvím.

Osobní výklad kapitoly Starého zákona, která je dodnes zastřena tajemstvím.

web.quick.cz/fenyk

Hebrejské základy křesťanství

Bible, biblický způsob myšlení, desatero, vztah křesťanství a židovství. Hebrejská inspirace pro křesťanství.

Bible, biblický způsob myšlení, desatero, vztah křesťanství a židovství. Hebrejská inspirace pro křesťanství.

www.volny.cz/gabriel.fiala/hebrejske_zaklady.htm

Chaverim

Stránky věnované Bibli a lidem kteří se zajímají o Boha stvořitele.

Stránky věnované Bibli a lidem kteří se zajímají o Boha stvořitele.

www.chaverim.cz

Seznam vydání Bible Svaté

Praktický průvodce výběrem různých vydání Bible. Přehledný aktualizovaný seznam knih, vše na jednom místě.

Praktický průvodce výběrem různých vydání Bible. Přehledný aktualizovaný seznam knih, vše na jednom místě.

iclever.cloud/vydani-bible
5165