AIDS

Česká společnost AIDS pomoc

Přehled o činnosti organizace. Informace pro HIV pozitivní osoby a širokou veřejnost.

Přehled o činnosti organizace. Informace pro HIV pozitivní osoby a širokou veřejnost.

aids-pomoc.cz

AIDS a HIV

Stránky SZÚ přináší informace o AIDS a HIV.

Stránky SZÚ přináší informace o AIDS a HIV.

www.AIDS-HIV.cz

Hiv.cz

Ať žijete či pracujete kdekoli, měli byste být dobře informováni o HIV a AIDS.

Ať žijete či pracujete kdekoli, měli byste být dobře informováni o HIV a AIDS.

www.hiv.cz

AIDS Help zone

Otázky a odpovědi z problematiky AIDS a HIV, on-line poradna.

Otázky a odpovědi z problematiky AIDS a HIV, on-line poradna.

www.aidsfaq.ihelpdesk.cz

AIDS Blog

Blog s aktuálními informacemi o problematice AIDS a HIV. Přináší zajímavosti o AIDS a HIV příznacích, testech na HIV v České republice i ve světě, preventivních programech a také o AIDS a HIV statistikách.

Blog s aktuálními informacemi o problematice AIDS a HIV. Přináší zajímavosti o AIDS a HIV příznacích, testech na HIV v České republice i ve světě, preventivních programech a také o AIDS a HIV statistikách.

www.aidsblog.ihelpdesk.cz
7334