Linky bezpečí a důvěry

Linka důvěry

Stránka nabízí emailové odpovědi na dotazy ohledně víry, smyslu života a náboženství.

Stránka nabízí emailové odpovědi na dotazy ohledně víry, smyslu života a náboženství.

www.help.vira.cz

Česká asociace pracovníků linek důvěry

Celostátní seznam Linek důvěry, které jsou Českou asociací pracovníků linek důvěry akreditovány nebo s ní spolupracují. Etický kodex pracovníka a pracoviště Linky důvěry.

Celostátní seznam Linek důvěry, které jsou Českou asociací pracovníků linek důvěry akreditovány nebo s ní spolupracují. Etický kodex pracovníka a pracoviště Linky důvěry.

www.linkyduvery.cz

Chat Pražské Linky důvěry

Pražská linka důvěry poskytuje také anonymní krizovou pomoc a poradenství prostřednictvím chatu.

Pražská linka důvěry poskytuje také anonymní krizovou pomoc a poradenství prostřednictvím chatu.

www.chat-pomoc.cz

Linka SOS Zlín

Linka důvěry s nepřetržitou pracovní dobou, zajišťuje bezprostřední telefonický kontakt a kvalifikovanou pomoc občanům v tísni formou telefonického rozhovoru nebo internetové poradenství.

Linka důvěry s nepřetržitou pracovní dobou, zajišťuje bezprostřední telefonický kontakt a kvalifikovanou pomoc občanům v tísni formou telefonického rozhovoru nebo internetové poradenství.

www.soslinka.zlin.cz
7331