Drogová centra

Drogová poradna Sananim

Najdete zde poradenské služby, přehled dotazů a odpovědí, rady pro rodiče, informace o jednotlivých drogách, kontakty na odborná zařízení, doporučenou literaturu i slovník slangových výrazů.

Najdete zde poradenské služby, přehled dotazů a odpovědí, rady pro rodiče, informace o jednotlivých drogách, kontakty na odborná zařízení, doporučenou literaturu i slovník slangových výrazů.

www.drogovaporadna.cz

Drogy SK

Tyto stránky jsou pro tebe. Pokud máš 12 nebo 50 roků, jestli už víš o co jde nebo ne.

Tyto stránky jsou pro tebe. Pokud máš 12 nebo 50 roků, jestli už víš o co jde nebo ne.

www.drogy.sk

Nádej - Reménység, n. o.

Nezisková organizace zabývající se resocializací mužů závislých na alkoholu, drogách a automatech.

Nezisková organizace zabývající se resocializací mužů závislých na alkoholu, drogách a automatech.

www.resocializacia.sk

Protidrogová poradna

Stránky psychosociální protidrogové poradny Milana Týmala. Poradenství v oblasti závislostí na návykových látkách.

Stránky psychosociální protidrogové poradny Milana Týmala. Poradenství v oblasti závislostí na návykových látkách.

www.drogporadna.popjan.cz

Cesta Řevnice

Oddělení pro mladý ohrožený drogovou závislostí.

Oddělení pro mladý ohrožený drogovou závislostí.

www.chcijusepsem.borec.cz/way/aindex2.php?id=main
7296