Studijní materiály z geografie a geologie

Znalosti

Stránky zabývající se zeměpisem. Naleznete zde atlas světa, testy, zajímavosti, programování pro začátečníky.

Stránky zabývající se zeměpisem. Naleznete zde atlas světa, testy, zajímavosti, programování pro začátečníky.

www.zemepis.com

Multimediální atlas hornin

Atlas hornin je určen pro studenty bakalářského nebo magisterského studia geologických oborů, ale i pro všechny zájemce o horniny.

Atlas hornin je určen pro studenty bakalářského nebo magisterského studia geologických oborů, ale i pro všechny zájemce o horniny.

atlas.horniny.sci.muni.cz

Geologický průvodce

Naleznete zde mineralogicko-petrografický průvodce po lokalitách Moravy a Slezska. Základní informace s bohatou fotodokumentací.

Naleznete zde mineralogicko-petrografický průvodce po lokalitách Moravy a Slezska. Základní informace s bohatou fotodokumentací.

pruvodce.geol.morava.sci.muni.cz

Geografie nejen studentům

Stránky obsahují materiály z oblasti geografie.

Stránky obsahují materiály z oblasti geografie.

zemepis-otazky.studentske.cz

Multimedální geologický průvodce

Průvodce po zajímavých geologických lokalitách na území Čech. Vytvořeno jako multimediální učebnice za podpory grantu FRVŠ.

Průvodce po zajímavých geologických lokalitách na území Čech. Vytvořeno jako multimediální učebnice za podpory grantu FRVŠ.

pruvodce.geol.cechy.sci.muni.cz

Mineralogie

Multimediální učebnice mineralogie obsahuje informace, které odpovídají předpokládaným znalostem studentů odborné geologie v bakalářském studiu na PřF MU Brno. Stránka byla sestavena v rámci projektu FRVŠ.

Multimediální učebnice mineralogie obsahuje informace, které odpovídají předpokládaným znalostem studentů odborné geologie v bakalářském studiu na PřF MU Brno. Stránka byla sestavena v rámci projektu FRVŠ.

mineralogie.sci.muni.cz

Zeměpis studium

Maturitní otázky, taháky, referáty, studijní materiály.

Maturitní otázky, taháky, referáty, studijní materiály.

www.zemepis-skola.blogspot.cz
5092