Analytická chemie

Ekotoxikologická databáze

Veřejně přístuná databáze o chemických látkách a jejich vlastnostech.

Veřejně přístuná databáze o chemických látkách a jejich vlastnostech.

www.piskac.cz/ETD

Hplc.cz

Základy a novinky analytické techniky HPLC.

Základy a novinky analytické techniky HPLC.

www.hplc.cz

Chemické pokusy

Na stránce najdete chemické pokusy, práce v laboratoři, teorie, výpočty a bezpečnost.

Na stránce najdete chemické pokusy, práce v laboratoři, teorie, výpočty a bezpečnost.

www.chemickepokusy.cz

Elektronika a chemie

Stránky se zabývají elektronikou. Najdete tu teorie, datasheety i chemické pokusy.

Stránky se zabývají elektronikou. Najdete tu teorie, datasheety i chemické pokusy.

www.z-moravec.net

Douša Michal

Analytika doplňkových látek a vitaminů. Fyzikálně-chemické vlastnosti vitaminů a doplňkových látek používaných v krmivech.

Analytika doplňkových látek a vitaminů. Fyzikálně-chemické vlastnosti vitaminů a doplňkových látek používaných v krmivech.

www.hplc1.sweb.cz

Chemická praktika

Stránky určené především žákům naší školy nabízejí 16 laboratorních prací včetně nákresů použitých aparatur.

Stránky určené především žákům naší školy nabízejí 16 laboratorních prací včetně nákresů použitých aparatur.

www.reichmann.wz.cz/chemie

Mykotoxiny

Biologické, toxikologické a mikrobiologické metody.

Biologické, toxikologické a mikrobiologické metody.

www.med.muni.cz/prelek/MYKOTW/mtanabi.htm
6738